Το εύλογο ερώτημα του αναγνώστη είναι γιατί με δεδομένη την προβληματική κατάσταση της Ευρώπης ασχολούμεθα με την Κίνα. Η απάντηση είναι ότι αυτά που συμβαίνουν…

Το 1914 η Γερμανία ήταν η μεγαλύτερη Δύναμη στην Ευρώπη. Όταν θέλησε τη Δύναμη αυτή να την κάνει Κυριαρχία, ηττήθηκε και έχασε εδάφη. Η Γερμανία…

Τον τελευταίο καιρό η χώρα μας, η Ευρώπη και κυρίως η Αμερική κυμαίνονται μεταξύ οικονομικής ανακούφισης και ευτυχίας. Επειδή στη χώρα μας λειτουργούμε όπως και…

Φοβού τις ειδούς του Μαρτίου προοιώνησε ο Μάντης στον Ιούλιο Καίσαρα. Έγιναν έτσι οι ειδοί του Μαρτίου σύμβολα ανήσυχης αναμονής. Οι γιορτές κύλησαν ήρεμα. Όλοι…

Παρόλο που επιμελώς κρύβεται απ’ όλους, η ευρωπαϊκή κρίση δεν είναι πλέον οικονομική αλλά πολιτική και μάλιστα κρίση της ευρωπαϊκής υπόστασης. Μέχρι τη δεκαετία του…

Οι κακές μας προβλέψεις πέρυσι και φέτος για τα οικονομικά προβλήματα της Ιταλίας και της Ισπανίας, οι οποίες επαληθεύτηκαν, μας έδωσαν το προσωνύμιο Κάσσανδρος με…