Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Θεωρητικά η Γερμανία ηγείται της Ευρώπης έχοντας μια πολύ δυνατή και εξωστρεφή Οικονομία ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Η Γερμανική Οικονομία στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Τις εξαγωγές και τους ισοσκελισμένους κρατικούς προϋπολογισμούς . Όμως από την κρίση του 2008 και μετά τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Τα Ευρωπαϊκά κράτη του Βορρά με εξάρχουσα την Γερμανία…

Share