Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Είναι πλέον εμφανές σε όλους τους οικονομικούς παρατηρητές ότι η ανάπτυξη των προηγμένων χωρών είναι καχεκτική και η ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών επιβραδύνεται. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι όταν το χρήμα είναι άφθονα διαθέσιμο και τα επιτόκια είναι σχεδόν μηδενικά. Τόση μάλιστα είναι η οικονομική ανησυχία ώστε αμέσως μόλις η Fed δήλωσε ότι οι…

Share