ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Επτά χρόνια μετά την μεγάλη οικονομική κρίση η παγκόσμια οικονομία δεν έχει αναταχθεί ακόμη. Ακόμη καί οι Οικονομίες ατμομηχανές όπως της Κίνας καί της Γερμανίας αναπτύσσονται σε επιβραδυνόμενους ρυθμούς παρά το χαμηλό κόστος της Ενέργειας και το σχεδόν μηδενικό κόστος του χρήματος. Οι αριθμοί δείχνουν σαφώς την τάση. Το 1994 το παγκόςμιο ΑΕΠ ήταν 28…

Share