Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Είναι προφανές ότι η Πολιτική των ΗΠΑ τα τελευταία έτη στην Μέση Ανατολή δεν απέδωσε. Λιβύη, Υεμένη, Συρία και Ιράκ είναι διαλυμένα κράτη. Ποια είναι η Αμερικανική πολιτική για αυτό δεν είναι εύκολο να διαφανεί, αλλά είναι καλό πριν ασκήσουμε κριτική να κατανοήσουμε πως έχει αλλάξει το Γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή. Ο καταλύτης ήταν η…

Share