ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Είναι εμφανές σε όλους ότι η ΕΕ έχει φτάσει σε αδιέξοδο καί το μέλλον της είναι αμφίβολο. Έχει να αντιμετωπίσει καί να λύσει προβλήματα ,η μη επίλυση των οποίων οδηγεί σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Είναι κοινή διαπίστωση των περισσότερων χωρών-μελών της ΕΕ ότι υπάρχουν προβλήματα στην Ευρώπη που κινδυνεύουν να γίνουν, αν δεν είναι ήδη ,υπαρξιακά.…

Share