Το προσφυγικό πρόβλημα είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης. Όμως η λύση του δεν βρίσκεται στην Ευρώπη αλλά στην Ασία καί συγκεκριμένα το κλειδί της…

Είναι εμφανές σε όλους ότι η ΕΕ έχει φτάσει σε αδιέξοδο καί το μέλλον της είναι αμφίβολο. Έχει να αντιμετωπίσει καί να λύσει προβλήματα ,η…

  Η Γερμανία ιστορικά δεν είχε δείξει ενδιαφέρον γιά τα Βαλκάνια,ιδιαίτερα τα Νότια. ” Τα Βαλκάνια δεν αξίζουν την ζωή ούτε ενός Πομερανού Γρεναδιέρου ”…