ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ II

O αρνητικός μετασχηματισμός της Ευρωπαϊκής Ιδέας καί κατά συνέπεια της άποψης των Ευρωπαίων γιά την Ενωμένη Ευρώπη δεν έγινε σε μιά νύχτα αλλά πρόσφατα επιταχύνθηκε. Ενώ ο ορατός λόγος είναι οι πρόσφατες Ελληνικές διαπραγματεύσεις με τις 18 χώρες της Ευρωζώνης , άλλα υπόγεια ρεύματα , απειλούν την Ευρωπαϊκή συνοχή περισσότερο από την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή συνοχή…

Share