ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ

Η Ευρώπη Ένωση περνά την μεγαλύτερη κρίση από συστάσεως της. Η αποκορύφωση έγινε τις τελευταίες εβδομάδες. Με την ελληνοκεντρικότητα που μας διέπει θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι το αίτιο . Η Ελλάδα δεν είναι αίτιο αλλά αιτιατό της κρίσης. Στην πραγματικότητα η κρίση οφείλεται στη υπέρμετρη και ανεξέλεγκτη αύξηση της Γερμανικής οικονομικής δύναμης την οποία…

Share