Η ΜΗ ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΑΡΑΒΙΑ

Η Ευδαίμων Αραβία ήταν το όνομα που έδωσαν οι Ρωμαίοι στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αραβικής χερσονήσου ,όπου οι βροχοπτώσεις , το θερμό κλίμα και η γειτονική θάλασσα εξασφάλιζαν μια έντονη βλάστηση και μια ευημερία τέτοια που έγινε αιτία από τον 12ο πχ έως τον 6ο πχ Αιώνα να ανθήσουν σημαντικοί πολιτισμοί όπως αυτός της Βασίλισσας…

Share