Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΛΑΡΙΟ

Είναι αξιοπρόσεκτο το ότι τώρα ,που το δολάριο ισχυροποιείται παγκοσμίως ,τώρα και να αμφισβητείται ως παγκόσμιο αποθετικό νόμισμα. Όμως φαίνεται ότι μεγάλα κράτη όπως η Ρωσία και η Κίνα έχουν αποφασίσει να φύγουν από την κυριαρχία του δολαρίου στις παγκόσμιες συναλλαγές τους. Ένα μέρος αυτής της απόφασης οφείλεται αναμφισβήτητα στις οικονομικές κυρώσεις που υπεβλήθη σαν…

Share