ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΕΟΣ

Η συζήτηση στην χωρα μας ειναι το χρέος της Ελλάδας και το δικό μας θέμα μας καλύπτει την κατάσταση του χρέους των Κρατών διεθνώς. Ειναι χρήσιμο να δούμε που βρίσκεται το χρέος των άλλων για να έχουμε μια καλλιτερη αντίληψη του δικού μας χρέους. Η ανάλυση αυτη δεν γίνεται προς υπεράσπιση ή προβολή κάποιου συγκεκριμένου…

Share