ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΑΝ)ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

Το 2014 παρουσίασε τις πιο πολλές ανοιχτές εστίες συγκρούσεων αυτού του αιώνα. Λίγες από αυτές μπορούν να επιλυθούν γρήγορα. Οι περισσότερες θα οξυνθούν μέσα στο 2015 και θα υπάρχουν και μετά. ΕΥΡΩΠΗ Για την Ευρώπη το πιο σημαντικό γεγονός είναι η λήξη της περιόδου απόλυτου ειρήνης που άρχισε με την πτώση του τείχους του Βερολίνου…

Share