Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Η Γερμανία είναι η γρηγορότερα μεταλλασσόμενη χώρα στην Ευρώπη. Η Δυτική Γερμανία ξαναέγινε κράτος το 1949, απέκτησε στρατό το 1953, έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 1955, έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς το 1957, όπου για πολλά χρόνια ήταν ο ευημερών οικονομικά και συνεργάσιμος πολιτικά εταίρος μέχρι το 1989, όποτε έπεσε το τείχος του Βερολίνου…

Share