Η ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΔΟΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Η βύθιση της τιμής του πετρελαίου δημιούργησε μια παράπλευρη απώλεια, το πετροδολάριο. Το πετροδολάριο ήταν το αποτέλεσμα της πώλησης του πετρελαίου σε δολάρια τα οποία ανεξαρτήτως εθνικότητας αγοραστή , εδιδοντο στις πετρελαιοπαραγωγές Χώρες. Το πλεόνασμα των δολαρίων αυτών επέστρεφε,κατα το μεγαλλιτερο μέρος στην Οικονομία των ΗΠΑ ,κυρίως χρηματιστηριακά. Με την πρόσφατη πτώση της τιμής του…

Share