Η Γερμανία είναι η γρηγορότερα μεταλλασσόμενη χώρα στην Ευρώπη. Η Δυτική Γερμανία ξαναέγινε κράτος το 1949, απέκτησε στρατό το 1953, έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το…