Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Η Γερμανία είναι η γρηγορότερα μεταλλασσόμενη χώρα στην Ευρώπη. Η Δυτική Γερμανία ξαναέγινε κράτος το 1949, απέκτησε στρατό το 1953, έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 1955, έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς το 1957, όπου για πολλά χρόνια ήταν ο ευημερών οικονομικά και συνεργάσιμος πολιτικά εταίρος μέχρι το 1989, όποτε έπεσε το τείχος του Βερολίνου…

Share

Η ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΔΟΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Η βύθιση της τιμής του πετρελαίου δημιούργησε μια παράπλευρη απώλεια, το πετροδολάριο. Το πετροδολάριο ήταν το αποτέλεσμα της πώλησης του πετρελαίου σε δολάρια τα οποία ανεξαρτήτως εθνικότητας αγοραστή , εδιδοντο στις πετρελαιοπαραγωγές Χώρες. Το πλεόνασμα των δολαρίων αυτών επέστρεφε,κατα το μεγαλλιτερο μέρος στην Οικονομία των ΗΠΑ ,κυρίως χρηματιστηριακά. Με την πρόσφατη πτώση της τιμής του…

Share