ΟΙ ΔΕΚΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Ο κ. Γιούνκερ ειναι διακεκριμένος Πολιτικός Άνδρας που εχει ήδη δώσει το γενικό πολιτικό του στίγμα. Ειναι ο πρώτος Πρόεδρος που κάνει δεσμευτικές προγραμματικές δηλώσεις πριν ολοκληρωθεί το Συμβούλιο των Επιτρόπων,δεσμευομενος έτσι προσωπικά για την επιλογή συγκεκριμένων πολιτικών πεδίων και την χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών δράσεων, που δείχνουν σαφή αλλαγή πλεύσης προς μια πιο κοινωνική και αλληλέγγυα Ευρώπη.

Τις δράσεις αυτες τις θεωρεί θέματα της Ομοσπονδου Ευρωπης και ταυτόχρονα δηλώνει οτι σε αλλα ζητήματα θα αφήσει ελεύθερες τις Εθνικές Κυβερνήσεις να κάνουν τις πολιτικές τους επιλογές. Υιοθετεί λοιπόν στοχευμενο και οχι γενικό Φεντεραλισμό.

Οι Δράσεις του κ. Γιούνκερ έχουν τεράστια σημασία για τη Χωρα μας γι’αυτο τις αναλύουμε εδω.

Δράση 1η: Μια νεα ώθηση για απασχόληση,ανάπτυξη και επενδύσεις

Για πρώτη φορά Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρεται στην ανάγκη να χρησιμοποιηθεί Ευρωπαϊκό Δημοσιο Χρήμα για να τονώσει ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική Οικονομία και οχι στον χρηματοπιστωτικό τομεα.

Ειναι η σοβαρότερη και πλέον φιλόδοξη πρωτοβουλία που εχει γίνει μέχρι τωρα, γιατι εχουν ωριμάσει οι συνθήκες ,και ακομη και τα Βόρεια Κράτη αντιλαμβάνονται πως πρεπει να τονωθούν οι αναιμικές Ευρωπαικες Επενδύσεις.

Ο κ. Γιούνκερ αναγνωρίζει τον τεράστιο ρόλο των μικρομεσαίων Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων που δημιουργούν το 85% των νέων θέσεων εργασίας .

Η δράση αυτή ειναι το κεφαλαιώδες ζήτημα της Ευρώπης/Ευρωζώνης.

Η ανάπτυξη στην Ευρώπη την δωδεκαετία 2001-13 υπήρξε αναιμική ή αρνητική με αποτέλεσμα να ακολουθησει  και αυτή την παρακμή των ανεπτυγμένων χωρών ωστε  το μεν χρέος τους την περίοδο αυτή να ανεβεί απο 70% του ΑΕΠ  στο 105% του ΑΕΠ και το μερίδιο τους να συρρικνωθεί απο 65% στο 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ,όταν οι αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες Οικονομίες πετυχαίνουν το αντίθετο.

Το αναπτυξιακό πρόβλημα της Ευρώπης ειναι και η ρίζα της δυσπραγιας της. Αποτέλεσμα αυτού ειναι τα μεγαλα κοινωνικά προβλήματα ,οι έξι εκατομμύρια άνεργοι που προστέθηκαν την περίοδο 2008-13 και απαξιώνονται επαγγελματικά,όταν οι άλλες περιοχές του κόσμου αυξάνουν τις τεχνικές ικανότητες του δυναμικού τους. Η φτώχια ,η κακή ποιότητα εκπαίδευσης και ο υψηλός ιδιωτικός δανεισμός που δύσκολα εξυπηρετηται,αποσυνθέτουν την Ευρωπαικη κοινωνία.

Κυρία αιτία ειναι και η μακροχρόνια μείωση ή και καταρρευση των Δημοσίων Επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη,ενώ ο υπόλοιπος κοσμος τις αυξάνει.

Υπάρχει μεγάλο πεδίο παν-Ευρωπαϊκών Δημοσίων Επενδύσεων σε δίκτυα και υποδομές Συγκοινωνιας και Επικοινωνιας ,Ενέργειας και σε πολλούς άλλους τομείς.

Εναι προφανές οτι η χρηματοδότηση των Έργων αυτών δεν μπορεί να προέλθει απο Εθνικούς πόρους διοτι θα αυξηθεί ετσι το ήδη υπερβολικό Δημοσιο  Χρεος,ούτε απο τα Ευρωπαϊκά Ταμεία των οποίων τα κονδύλια ειναι ήδη δεσμευμένα και ούτως ή άλλως ειναι μονο κλάσμα των αναγκαίων ποσών.

Η κατα τάξη μεγέθους βελτίωση της χρηματοδότησης που απαιτείται μπορεί να προέλθει μονο μονο με συγχρηματοδότηση απο την ΕΚΤ με ομόλογα έργων για το μεγαλλιτερο μέρος των απαιτούμενων ποσών.

Ορθά πραττων,ο κ. Γιούνκερ δεν θίγει ακομη το θεμα της προέλευσης των χρημάτων.

Δράση 2η: Διασυνδεδεμένη Ψηφιακή αγορά

Η δράση αυτή απο μονη της εκτιμάται οτι μπορεί να προσθέσει 250 δις Ευρώ συμπληρωματικής ανάπτυξης στην παρουσα τετραετία με την δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.η παρουσα αγορά ειναι κατακερματισμένη και τοπική χωρίς οικονομίες κλιμακος και δυνατότητα παγκόσμιας παρουσίας.

Η Δράση αυτή απαιτεί κυρίως νεα Ευρωπαικη νομοθεσία για το άνοιγμα των αγορών πανευρωπαϊκά και εκτός ευρωπαικων συνόρων έτσι ωστε για παράδειγμα να ειναι πάροχος τηλεφωνίας μια Ισπανική εταιρία στη Φλοριντα των ΗΠΑ ή μια ελληνική ψηφιακή εφαρμογή για εύρεση ανταλλακτικών να λειτουργεί άμεσα στην Αυστραλία. Στην ουσία πρεπει να ρυθμιστεί η λειτουργία και φορολογία αλλοδαπών  εταιριών Πληροφορικής εντός Ευρώπης και η λειτουργία ευρωπαικων εταιριών Πληροφορικής παγκοσμίως.

Δράση 3η : Ισχυρή Ενεργειακή Ένωση και Περιβαντολογικη ευθύνη

Ειναι η αχχιλειος πτέρνα της Ευρώπης η οποία ειναι ελλειμματική σε Ενέργεια. Το κάθε κράτος διαπραγματεύεται χωριστά τις εθνικές του συμφωνίες για να καλύψει τις ανάγκες του. Έτσι η Ελλάς πληρώνει σημαντικά ακριβότερα απο την Γερμανία το φυσικό της αεριο και το πετρέλαιο της. Το ζητούμενο ειναι η Ευρωπαικη Ενεργειακή Ενωση να προβεί σε συγκέντρωση των πόρων,υποδομών και την δημιουργία μιας παν-Ευρωπαικης Διαπραγματευτικής Αρχής με τους παρόχους και ταυτόχρονα την μείωση της ενεργειακής εξάρτησης σε Χώρες οπως η δική μας και η Βουλγαρία αλλα ακομη και σε μεγάλες Χώρες οπως απέδειξε η Ουκρανική Κρίση.

Αυτο προϋποθέτει τη δημιουργία κοινού Διαχειριστή του Συστήματος και κοινή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Δράση 4η : Μια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη την Βιομηχανική βάση.

Ξέρουμε καλά στην Ελλάδα πως τα Τραστ και τα Καρτέλ αυξάνουν τις τιμές του καταναλωτή. Οποία ρυθμιστική κίνηση θα εχει άμεσο όφελος για μας.

Η Βιομηχανία στην Ευρώπη ειναι στο 16% του ΑΕΠ και πρεπει να ανεβεί στο 20% .

Αυτο μπορεί να επιτευχθεί μονο με ενθάρρυνση της καινοτόμου παραγωγής διοτι οι παραδοσιακές βιομηχανίες ειναι σε δυνατό και αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η έμφαση πρεπει να δοθεί στην παραγωγη κάθε μορφής καινοτόμου προϊόντος οπως π.χ. λογισμικού ή βιοτεχνολογικής καινοτομίας ή νανοτεχνολογιας ή μικροκυματικης. Αυτο σημαίνει ισχυρότερη διασύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων ,Δημοσίων και Ιδιωτικών με τον παραγωγικό ιστό ,βελτίωση των κανονισμών περί ανταγωνισμού και ευκολωτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Για να επιτευχθεί αυτο,ορθώς ο κ. Γιούνκερ θέλει να αναπτυχθούν οι παν-Ευρωπαικες Κεφαλαιαγορές .  Αυτο συνδέεται με την διαφάνεια της Επιβλεψης το Ευρωπαϊκού Τραπεζικού συστήματος το οποιο πρεπει να διασυνδεθει στενά παν-Ευρωπαϊκά πολύ περισσότερο απο τωρα. Αυτο βέβαια δείχνει την ανάγκη σύμπλευσης της ΕΚΤ με την Ευρωπαικη Επιτροπη που ειναι εφικτό απο τις Ηγεσίες των Γιούνκερ και Ντράγκι.

Δράση 5η : Μια βαθύτερη και δικαιότερη Οικονομική και Νομισματική Ενωση.

Ο κ. Γιούνκερ ήταν απο τους ελάχιστους σθεναρούς υπερασπιστές της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη στις πολύ δύσκολες ώρες.

Η Δράση αυτή ενδιαφερει ιδιαίτερα την Ελλάδα διοτι προτείνει να αντικατασταθεί η Τρόικα με μια πιο δημοκρατικά νομιμοποιημένη  και πιο υπεύθυνη και λογοδοτουσα Αρχη,βασισμένη στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο και αποφυγή των μέχρι τωρα διαπιστωθεντων λαθών εκτίμησης σε πληθωρισμό ,ρυθμούς ανάπτυξης,ρυθμους αύξησης χρεών κ.λ.π.

Ειναι ουσιώδες και εντυπωσιακό οτι απαιτείται για πρώτη φορά η Αρχή αυτή θα λαμβάνει υπ’οψιν της την εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων των οικονομικών μέτρων.

Δράση 6η : Μια λογική και ισόρροπη συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τις ΗΠΑ

Ο στόχος ειναι η εξασφάλιση των προδιαγραφών ασφαλείας,υγείας και προσωπικών δεδομένων οπως επισης η προστασία του πολυπολιτισμικου διαχρονικού κεκτημένου της Ευρωπαικης  Κουλτούρας και η αντίσταση στην πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ για κανονιστική απορρύθμιση.

Δράση 7η : Η Ευρωπη να γίνει περιοχή Δικαίου και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων βασιζόμενη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη

Η Δράση αυτή σε σημαντικό βαθμό στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τα σκάνδαλα κατασκοπιας που διαπιστώθηκαν απο τα wikileaks, τις αποκαλύψεις Snowden και τις πρόσφατες αποκαλύψεις κατασκοπιας στην Γερμανία. Στοχεύει επισης σε μια πιο Ευρωπαικη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της Τρομοκρατίας, η οποία προβλέπεται οτι θα αυξηθεί στο άμεσο μέλλον.

Ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί η αύξηση της προστασίας προσωπικών και αλλων δεδομένων απο Τρίτες Χώρες πράγμα που εχει και οικονομική διάσταση με τη βιομηχανική κατασκοπια,οπως επισης την απόκτηση και επεξεργασία προσωπικών στοιχείων για λόγους προώθησης προϊόντων.

Δράση 8η : Μια νεα Πολιτικη Μετανάστευσης

Η Ευρωπη θα αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον κύματα παράνομου μετανάστευσης μεγαλλιτερα απο τα παρόντα απο Βόρεια Αφρική και Ασία που αφορούν εμάς και τις άλλες μεσογειακές Χώρες αρχικά αλλα οι μετανάστες  διαχέονται σταδιακά προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρωπη οπου τωρα υπάρχει φόβος κύματος απο Ανατολη  λογω Ουκρανίας.

Παρ’ολη την φιλελεύθερη διατύπωση ειναι φανερό οτι η πολιτικη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης θα σκληρύνει.

Δράση 9η : Μια ισχυρότερη παγκόσμια παρουσία

O κ. Γιούνκερ αναγνωρίζει οτι η ευτυχής περίοδος εξωτερικής νηνεμιας στις περιοχές που συνορεύουν με την ΕΕ εχει τελειώσει. Σε μια Ένωση που μέχρι τωρα τα οικονομικά ήταν η κυρία αν οχι η μοναδική απασχόληση των μελών της,τωρα η Ευρώπη εχει να αντιμετωπίσει εξωτερικές προκλήσεις που καλύπτονται ελλιπώς ή και καθόλου  απο τις υπάρχουσες αμυντικές δομές και συμμαχίες. Διαπιστώνει την ανάγκη η Ευρώπη να ανασυγκροτηθεί αμυντικά αυτοτελώς. Αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες για αποκλειστική ,ενιαία και ολοκληρωμένη αμυντική δομή με συγκέντρωση πόρων ανθρωπίνων και υλικών και εξορθολογισμό των προμηθειών.

Γι’αυτο προτείνει την σταδιακή και εθελοντική προσχώρηση κρατών στο ενιαίο αμυντικό δόγμα.

Το σχέδιο ειναι ιδιαίτερα φιλόδοξο αλλα μπροστά στην ογκούμενη αστάθεια πέριξ της Ευρώπης ειναι η μονη σώφρων λύση που ιδιαίτερα συμφέρει την Ελλάδα που δεν εχει διάφορες με Κράτη εντός ΕΕ . Σημαίνει βέβαια και σταδιακή απόκλιση απο το ΝΑΤΟ.

Δράση 10η : Μια Ένωση Δημοκρατικής αλλαγής

Εδω προτάσσει το πολιτικό απο το τεχνοκρατικό και δεσμεύεται να συμβουλεύεται τα Κράτη-Μέλη και να προχωρεί με την έγκριση τους.

Περιορίζοντας τα θέματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει ουσιαστικά στοχευμενο Φεντεραλισμο με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας

Ειναι προφανές οτι η Στρατηγική του στοχεύει σε μια Πολιτικη και Δημοκρατική Ενωση βασισμένη στο Ευρώ και αυτο ειχε αναγνωρίσει ο Κάμερον και αντιταχθηκε  στην εκλογή του.

Ομως ο κ. Γιούνκερ ξέρει οτι το Στρατηγικά ορθό ειναι Τακτικά δύσκολο και θα προσπαθήσει να κρατήσει την σωστή κατεύθυνση στο βαθμό που η ρεαλιστική ανάγκη συνοχής το επιτρέπει.

Συμπερασμα

Όλες οι προτεραιότητες Γιούνκερ δίνουν μια φρέσκια πνοή που εχει ζωτική ανάγκη η Ευρώπη. Η προσέγγιση του ειναι λιγότερο ιδεοληπτικη,απομακρύνεται απο την μονομερή λιτότητα,ειναι πιο δεκτική στις ανάγκες της Περιφέρειας,αναγνωρίζει τις ασσυμετριες που ταλαιπωρούν τωρα την Ευρώπη και δίνει ελπίδες για μια ισόρροπη και αλληλέγγυα Ευρώπη. Ο ίδιος ξερει να ειναι σκληρός και ευκαμπτος μαζί,λαμπρός ρεαλιστής διανοητής και Ευρωπαϊκά Ουμανιστης.

Δυστυχώς η παρουσία Γιούνκερ και ακομη περισσότερο της τριανδριας με Ντράγκι και Σουλτς που μπορεί να βελτιώσει πολύ  την παρούσα Ευρωπαικη δυσπραγία              συμπίπτει με την βίαιη καταρρευση των δομών των Κρατών που περίστοιχιζουν  την Ευρώπη και την διεξαγωγή αιματηρών πολέμων που εμποδίζουν την Ευρωπαικη ηγεσία να ασχοληθεί μονο με τα Ευρωπαϊκά εσωτερικά θέματα.

Ταυτόχρονα πρεπει να αντιμετωπισθεί παν-Ευρωπαϊκά το σοβαρότατο πρόβλημα του μεγάλου και αυξανόμενου Δημοσίου Χρεους

Οι προκλήσεις ειναι πολλές. Βλέπουμε ομως για πρωτη φορα μετα τον Ντελορ μια ισχυρη προσωπικοτητα στο τιμονι της Ευρωπης. Εχουμε καθε συμφερον να του ευχηθουμε να πετυχει γρηγορα γιατι ο διαθεσιμος χρονος ειναι λιγος.

 

Share

Αφήστε μια απάντηση