ΟΙ ΔΕΚΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Ο κ. Γιούνκερ ειναι διακεκριμένος Πολιτικός Άνδρας που εχει ήδη δώσει το γενικό πολιτικό του στίγμα. Ειναι ο πρώτος Πρόεδρος που κάνει δεσμευτικές προγραμματικές δηλώσεις πριν ολοκληρωθεί το Συμβούλιο των Επιτρόπων,δεσμευομενος έτσι προσωπικά για την επιλογή συγκεκριμένων πολιτικών πεδίων και την χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών δράσεων, που δείχνουν σαφή αλλαγή πλεύσης προς μια πιο κοινωνική και…

Share