Μέχρι  το 2013 η Ευρώπη είχε μια κυρία πρόκληση, την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης. Το 2014 οι επικίνδυνες προκλήσεις της Ευρώπης έγιναν επτά και αντίστοιχα…