ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΩΝ

Στη διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Δύσης με έπαθλο την Ουκρανία μέσα στις διάφορες δηλώσεις και απειλές που ελέχθησαν, ελέχθησαν, και μάλιστα δια στόματος Κερρι, και η απειλή οικονομικών κυρώσεων. Δεν κατανοούμε γιατί πρέπει να τιμωρηθούν οι Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις για το ζήτημα της Ουκρανίας. Εάν η Αμερική παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία των Ρωσικών Επιχειρήσεων…

Share