Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΩΣ ΕΠΑΘΛΟ

Τα δραματικά γεγονότα της Ουκρανίας θέτουν τρία ουσιώδη ερωτήματα: -Ποιοι και πόσοι από το λαό τής Ουκρανίας και της διοικούσης ελίτ θέλουν να ενταχθεί η Ουκρανία στην ΕΕ. -Ποια και πόσα Ευρωπαϊκά Κράτη θέλουν να ενταχθεί η Ουκρανία στην ΕΕ και γιατί. -Ποια θα είναι η στάση της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία και στην Ευρώπη…

Share