Τον τελευταίο καιρό παρουσιάστηκαν αισιόδοξα μηνύματα. Η Ιρλανδία βγήκε στις αγορές, η Πορτογαλία πάει καλά, η Ισπανία βγήκε από την Κρίση, ακόμη και η Ελλάδα…

Τα δραματικά γεγονότα της Ουκρανίας θέτουν τρία ουσιώδη ερωτήματα: -Ποιοι και πόσοι από το λαό τής Ουκρανίας και της διοικούσης ελίτ θέλουν να ενταχθεί η…