Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Η σημερινή Ευρώπη δεν μοιάζει με τίποτε στην Ευρώπη που σχεδιάστηκε στο Μάαστριχ. Πέραν του γεγονότος ότι όλοι έχουν παραβεί τα κριτήρια του Μάαστριχ περισσότερο ή λιγότερο, η Ευρωπαϊκή πολυφωνία έχει σιωπήσει και ακούγεται πλέον μόνο η φωνή της Γερμανίας είτε ευθέως είτε με «εξημερωμένους» Ευρωπαίους . Όμως η φωνή της Γερμανίας ακούγεται μόνο στα…

Share