Ως προϋποθέσεις για την πολυπόθητη ανάπτυξη, οι συνθήκες  είναι δύο.  Η εμφάνιση και διατήρηση πρωτογενούς πλεονάσματος που είναι η αναγκαία συνθήκη και η ύπαρξη της…