ΚΙΝΑ – ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ

Το εύλογο ερώτημα του αναγνώστη είναι γιατί με δεδομένη την προβληματική κατάσταση της Ευρώπης ασχολούμεθα με την Κίνα. Η απάντηση είναι ότι αυτά που συμβαίνουν στην Κίνα την εποχή της παγκοσμιοποίησης επηρεάζουν άμεσα την Ευρώπη, μια δε κατάρρευση της κινεζικής οικονομίας θα παρασύρει και τις Δυτικές οικονομίες. Η Κίνα που για πολλά χρόνια είχε εντυπωσιακούς…

Share