100 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Το 1914 η Γερμανία ήταν η μεγαλύτερη Δύναμη στην Ευρώπη. Όταν θέλησε τη Δύναμη αυτή να την κάνει Κυριαρχία, ηττήθηκε και έχασε εδάφη. Η Γερμανία λόγω μεγέθους, ποιότητας λαού και άλλων παραγόντων ξαναέγινε μεγάλη και επιχείρησε να επιβάλλει την Κυριαρχία της στην Ευρώπη βίαια για δεύτερη φορά όπου και πάλι έχασε εδάφη και διαιρέθηκε. Με…

Share