Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Τον τελευταίο καιρό η χώρα μας, η Ευρώπη και κυρίως η Αμερική κυμαίνονται μεταξύ οικονομικής ανακούφισης και ευτυχίας. Επειδή στη χώρα μας λειτουργούμε όπως και τα χρηματιστήρια, προεξοφλώντας πολύ νωρίτερα απ’ ότι πρέπει την ανάπτυξη ή / και την ύφεση, καλό είναι να εξετάσουμε από σήμερα αυτά που επιφυλάσσει το μέλλον, που θα φέρει νέες…

Share