Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Παρόλο που επιμελώς κρύβεται απ’ όλους, η ευρωπαϊκή κρίση δεν είναι πλέον οικονομική αλλά πολιτική και μάλιστα κρίση της ευρωπαϊκής υπόστασης. Μέχρι τη δεκαετία του ’90 η μεταπολεμική Ευρώπη με την απειλή του Σοβιετικού Μπλοκ ως δαμόκλειο σπάθη και με την πυρηνική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών, συσπειρώνονταν κάθε χρόνο περισσότερο και καλύτερα, δημιουργώντας θεσμούς και…

Share