ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΗΤΗΡ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ ?

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα η τότε Γερμανία είχε ένα σοβαρό στρατηγικό πρόβλημα: Επειδή εξ αλαζονείας είχαν αφήσει τη συνθήκη Φιλίας με τη Ρωσία να εκπνεύσει, η Ρωσία και η Γαλλία είχαν κάνει μεταξύ τους στρατηγική προσέγγιση έτσι ώστε σε μια μελλοντική σύγκρουση με τον ένα από τους δύο η…

Share