ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Μετά την εθνική επιτυχία στη σύνοδο Κορυφής της 11ης Μαρτίου οι σαμπάνιες άρχισαν πάλι να ρέουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως σε καμπαρέ που επισκέπτονται Ρώσοι ολιγάρχες. Και οι μεν μεταπτώσεις του ΥΠΕΘΟ μεταξύ ενθουσιασμού και κατάθλιψης αφορούν άλλον επιστήμονα, η Σύνοδος όμως αφορά εμάς. Τί όμως ακριβώς απεφασίσθη στη Σύνοδο; Απεφασίσθη να μην πτωχεύσει…

Share