Αξιόπιστος ή όχι προμηθευτής Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη

Η παρούσα κατάσταση του Ρωσικού Φυσικού Αερίου που χρησιμοποιεί η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται σε οξεία κρίση. Η κρίση αυτή καίτοι οξεία δεν θα είναι βραχυχρόνιος. Η πολυπαραμετρικότητα της κρίσης αυτής κινδυνεύει να την καταστήσει ενδημική.   Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κύριος παράγων για την διένεξη του αερίου είναι η πολιτική έριδα μεταξύ Ρωσίας και…

Share